Hvordan redde verden en overflate om gangen

Håndverksgruppen har vurdert selskapets bærekraftspåvirkning gjennom hele verdikjeden, samt vurdert konsekvensene av økte forventninger til bærekraft og øvrige megatrender med betydning. Muligheter og risiko innen bærekraft er deretter rangert etter relevans. Ut fra dette har vi identifisert tre områder som anses relevante for oss, men også sentrale for våre viktigste interessenter.

2-1
2-1

VI TAR VARE PÅ HVERANDRE OG ER EN ATTRAKTIV ARBEIDSPLASS

Vi tar ansvar for samfunnet, ansatte og leverandører.

Det gjør vi gjennom å stille krav, sørge for god opplæring og riktig fokus i alle ledd, slik at bærekraftsmålene nås.

I HG skal vi øke antall unge og voksne med relevant erfaring og utdanning som bidrar til å sikre HG skolen. I tillegg skal vi ansette og følge opp lærlinger (4.4). Gjennom lærlingordninger skal HG bidra til å redusere antall unge uten arbeid (8.6), i tillegg til sikre arbeidsrettigheter, trygge arbeidsplasser og forhindre svart arbeid (8.8).

3-1
3-1

VI SKAL SIKRE BÆREKRAFTIGE FORBRUK OG PRODUKSJONSMØNSTER

Vi skal forstå klimapåvirkningen av vår virksomhet.

Vi har som mål og bli klimanøytrale og promotere sirkulær økonomi, men vi skal ikke bare være bærekraftige innen miljø og klimapåvirkning. Vi skal også være det i forretningsetiske forhold, ovenfor våre ansatte og generelt sett i eierstyringen av Håndverksgruppen.

HG skal fremme bærekraftige ordninger for offentlige annskaffelser, i samsvar med de enkelte landenes politikk og prioriteringer.

4-1
4-1

VI STYRER SELSKAPENE VÅRE PÅ EN ANSVARLIG MÅTE

Gråsoner er ikke akseptable, og vi sørger for at alle lover og regler følges.

Våre ansatte læres opp i etiske retningslinjer, og vi har tydelige rutiner for varsling. I tillegg stiller vi like strenge krav til våre leverandører og samarbeidspartnere som vi gjør til oss selv.

I HG jobber vi for å motvirke svart arbeid, sikre arbeidsrettigheter og trygge arbeidsplasser gjennom fokus på HMS, etiske retningslinjer og gode varslingsrutiner.

5-1
5-1

ÅPENHETSLOVEN

Vårt arbeid mot menneskrettigheter og anstendig arbeidsforhold.

Håndverksgruppen er omfattet av Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven). Loven skal fremme virksomhetens respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmennheten tilgang på informasjon.

6-1
6-1

ÅPENHETSLOVEN

Les vår redegjørelse

Her på nettsiden ligger vår redegjørelse lett tilgjengelig for alle som ønsker å lese den. Ved å trykke på knappen under får du full tilgang til dokumentet. I redegjørelsen går vi i dybden på risikovurdering, planlagte og gjennomførte tiltak. Den vil bli oppdatert årlig og ellers ved vesentlige endringer i informasjonen som fremgår her.